Literatuurstudie Amsterdam UMC

In Nederland zijn momenteel ongeveer 1,8 miljoen vrouwen in de overgangsleeftijd. Toch is er over de overgang in relatie tot werk maar weinig bekend. In dit literatuuroverzicht, uitgevoerd door de afdeling Metamedica van het Amsterdam UMC, wordt deze relatie onderzocht. Wat weten we al over de relatie tussen overgang, menopauze en werk? Waar ontbreekt nog kennis?

Uit het literatuuroverzicht blijkt dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de relatie tussen overgang en werk, terwijl de overgang vrijwel alle werkende vrouwen treft, en daarbij ook de organisaties waar zij werken. Ook blijkt dat de overgang een rol speelt bij verminderd werkvermogen en het hogere verzuim van vrouwen in deze leeftijdsfase. Er is meer kennis nodig over de problemen die vrouwen tegenkomen op hun werk door de overgang, zodat er goede oplossingen gevonden kunnen worden. 

Uit het onderzoek komen een aantal conclusies:

» Het helpt vrouwen als ze controle hebben over hun werkomgeving, zodat ze bijvoorbeeld de temperatuur kunnen aanpassen.

» Overgangsklachten worden vaak verward met andere gezondheidsproblemen, zoals slaapproblemen of een burn-out. Dit staat goede hulp in de weg.

» De overgang is nog steeds taboe om over te praten. Door mensen meer kennis te geven over het onderwerp wordt het meer bespreekbaar en kunnen vrouwen samen met hun werkgever op zoek naar gepaste oplossingen.

 

Klik hier om het onderzoek te lezen