Over Vitaliteit op de Werkvloer

Vrouwen werken steeds meer en langer. Verschillende levensfasen, zoals een zwangerschap of de overgang, zijn onderdeel van deze loopbaan van vrouwen. Daarom is het belangrijk dat het werknemerschap hierop is toegesneden. Met het project ‘Vitaliteit op de werkvloer’ willen Amsterdam UMC, Instituut Gak en WOMEN Inc. meer aandacht creëren voor de impact van deze vrouwspecifieke levensfasen.

Deel mee!

Waar wil je naartoe?

Feiten & Cijfers